Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

sobota, lipiec 02, 2022
Telefon 606 477 726

Formy rozliczeń

Kancelaria oferuje Państwu możliwość wyboru najdogodniejszej formy współpracy.

Cena porady prawnej uzależniona jest od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. 

Formy wynagrodzenia opierają się na następujących rozliczeniach:

- za czynność lub sprawę :  wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma) lub poprowadzenie sprawy (postępowanie sądowe), w wysokości odpowiedniej do potrzeb Klienta. 

- ryczałtowym: – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin, do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających permanentne potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. To dogodna forma współpracy, dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w najniższych cenach.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia adwokata na raty.

 

 

Honorarium za porady prawne, sporządzanie pism, bądź prowadzenie sprawy ustala się każdorazowo indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami i stopniem skomplikowania sprawy,  respektujące obowiązujące przepisy prawa odnośnie stawek za czynności adwokackie wyszczególnione w treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800).